گزارش عملکرد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در راستای رسالت تربیت سرمایه انسانی کارا، صاحب اندیشه، کارآفرین و در چارچوب برنامه های مبتنی بر آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند.

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این دانشکده در حال حاضر دارای ۱۱ گروه آموزشی و ۶۵ عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که ۴۹ استادیار، ۱۴ دانشیار و ۲ استاد به انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در ۳۴ رشته -گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به همراه دانشجویان بین الملل در دانشکده اشتغال دارند.